Μια νέα περιοχή του σπηλαίου έχει ανοίξει προς το κοινό.